ABRATEX Betningstvätt

Beskrivning

​Vid målning med Top 86 på nylagd galvaniserad plåt skall denna ”snabbåldras”.
Detta sker bäst med ABRATEX Betning som består av utspädd Fosforsyra.

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

​Art nr ​Benämning ​Förp
​520168 ​Betningstvätt 5 l​