Acrylfogmassa

Beskrivning

Lindab Mastic Acryl är en plasto-elastisk phthalat-fri vattenbaserad fogmassa som kan övermålas. Den härdar genom avdunstning av vatten.

Lindab Mastic Acryl användes till fogning omkring dörrar och fönster , mellem gipsskiljeväggar, fogning vid karmar och fotlister, samt till utfyllning av sprickor, skivskarvar, rörgenomgångar m.m. Fogmassan er även utmärkt till konstruktion av ljudfogar.

Kan användas på ytor som t.ex. betong, tegel, glas, trä, de flesta målade ytor, aluminium m.m. utan behov av primer.

Hänvisning till Tekniskt Datablad. Skyddas mot frost.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

​Art nr ​Benämning ​Förp ​Färg
​300349 Acrylfogmassa​ 0,3 l​ grå​
300351​ Acrylfogmassa​ 5,0 l​ grå​
300350​ Acrylfogmassa​ 0,3 l​ vit​