AFH-1

Beskrivning

Ett väggmonterat HEPA-filterdon AFH-1 används i nätverket av inlopps- och utloppskanaler som används för tilluft till och frånluft från rummen med högst krav på luftrenhet. HEPA-filtret har en bricka med rektangulärt tvärsnitt. I utförandet AFH-1/3 kan tätningen även vara halvcirkelformad.

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.