AL30CN

Beskrivning

AL30CN är ett linjärt lamellgaller med fasta horisontella lameller (0°) och 20 mm platt ram, gjord av aluminium. Det kan användas för till- och frånluft.

AL30CN levereras som standard med klämmor för installation i tryckfördelningslådorna PGFU / PGWU. Gallret är tillgängligt i dimensionerna 200×100 och 300×100.

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.