BDLD

Beskrivning

BDLD är en böjd rektangulär ljuddämpare med konventionell utformning med bredd- och höjdmått som ej överskrider aktuella anslutningsmått.

För horisontellt montage är storlekarna mellan (a x b) 400x300 mm till 2400x2400 mm tillgängliga och för vertikalt montage mellan 400x300 mm och 2000x1500 mm.

Konstruktion

BDLD har yttermantel av trapetskorrugerad plåt för stabilitet och minskad risk för egensvängningar.
BDLD är utformad för lågt tryckfall med baffelkombinationer som dämpar framförallt lågfrekvent ljud väl.
Isoleringsmaterialet är utvecklat för goda ljudegenskaper, låg vikt och rensbarhet samt uppfyller krav för brandteknisk klass som obrännbar basskiva med ytskiktsklass 1 för temperaturer mellan –30 till 50 °C och krav för emissioner och mikroorganismer enligt BBR.

BDLD uppfyller krav enligt täthetsklass C.

BDLD levereras försedd med skarvprofil typ LS.

Verktyg för dimensionering och projektering

IT-online verktyget LindQST äller programmet DIMsilencer rekommenderas för snabbt val av ljuddämpare eller en komplett och snabb ljudberäkning av kanalsystemet.

Programmet CADvent erbjuder dimensionering i en miljö med 3D-modellering.

Datoriserad projektering kan där utföras med automatisk presentation av ljudnivåer, tryckfall mm.