BKFMU 90°

Beskrivning

Segmenterad och falsad böj med kort bygglängd och muffmått.

Har Click-funktion i Safe-änden – har öppet omvik.

Har normalt ingen Click-funktion i muffänden – har inga nockar.

Kan mot beställning erhållas med Click-funktion i muffänden också – alltså med nockar.

1 Mjukvara

  • CADvent plug-in för MagiCAD

    CADvent plug-in gör det möjligt att skapa en produktionsmodell likt CADvent, som kan hantera rätt kanallängder, byggmått på kanaldetaljer, nipplar, muffar, flänsar, positionnumrering och inte minst materiallistor.