BMU 45°

Beskrivning

Pressad och sömsvetsad böj med nippelmått i Ød1 och med muffmått i Ød som passar utanpå detalj.

Har clickfunktion i Ød1 – har ett öppet omvik.

Har inte clickfunktion i Ød som standard – har inga nockar.

Ø100–200 kan även mot order fås med clickfunktion i Ød – alltså med nockar.

1 Mjukvara

  • CADvent plug-in för MagiCAD

    CADvent plug-in gör det möjligt att skapa en produktionsmodell likt CADvent, som kan hantera rätt kanallängder, byggmått på kanaldetaljer, nipplar, muffar, flänsar, positionnumrering och inte minst materiallistor.