BPI - Balk Plåt Isolerad

Beskrivning

Exempel på en isolerad hall. Här med stålstomme, takutsprång, yttertak LPT45 med vindduk, Z-balk, köldbryggebrytare, isolering, diffusionsspärr och invändigt i taket LLP20. Vägg uppbyggd på samma sätt som taket men här med LVV30 utvändigt.
 
A. Stålstomme
B. Z-balk
C. Takplåt
D. Väggplåt
E. Invändig plåt
F. Diffusionsspärr
G. Isolering
H. Vindduk
I. Körldbryggebrytare