BSLCU 50

Beskrivning

Vid montering i luftbehandlingsanläggningar är platsbristen ett återkommande problem. Detta medför ofta svårigheter att finna tillräckligt långa raksträckor för montering av en rak ljuddämpare.

Detta problem kan elimineras genom att montera in en böjd ljuddämpare.

Den har oftast vid samma längd bättre dämpningsegenskaper jämfört med motsvarande rak ljuddämpare. I synnerhet erhåller man bättre ljuddämpning i höga frekvenser (4 och
8 kHz).

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 30, E 120

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:

utrymmande person:

2,5 kW/m²EI 120 vid avstånd 50 mm

brännbara material:

10 kW/m²EI 120 vid avstånd 50 mm

Isoleringstjocklek 50 mm.

En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.