CDL 210

Beskrivning

Kombinationsmätare för koldioxid, luftfuktighet och
temperatur, med dataloggning och PC-programvara för enkel presentation av resultaten. Export av data via USB-porten för vidare bearbetning.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.