CLAMP

Beskrivning

Monteringsklämmorna används för att fixera halvflexibla LFPE-kanaler i samband med montering eller ingjutning i golv.

Klämmorna finns i rött och blått för att göra det möjligt att identifiera till- och frånluftkanaler. De kan kopplas samman för fixering av två eller flera kanaler. Varje klämma fästs vid golvet med en skruv.

De levereras i påsar med 48 klämmor, vilket räcker för montering av en kanalrulle (50 m).

Rekommenderat avstånd mellan klämmorna är en meter

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.