Stossax

Beskrivning

För renklippning av utskjutande stosar i tak och på vägg.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

Produkt:
Dimension:
Korrosivitetsklass:
Bits/hylsa
FA63
6,5 x 38
C4
8 mm
FA64
6,5 x 51
C4
8 mm
FA65
6,5 x 64
C4
8 mm
FA66
6,5 x 75
C4
8 mm
FA70
6,5 x 100
C4
8 mm
FA73
6,5 x 130
C4
8 mm / 3/8”
FA74
6,5 x 150
C4
8 mm / 3/8”
FA75
6,5 x 175
C4
8 mm / 3/8”
FA76
6,5 x 200
C4
8 mm / 3/8”
FA77
6,5 x 220
C4
8 mm / 3/8”
FA79
6,5 x 260
C4
8 mm / 3/8”