Fackverksstomme

Beskrivning

Lindab levererar bärande konstruktioner av lackerade, SBS-godkända stålstommar, för hallar i obegränsade längder och med stora spännvidder. Normalt levereras stommarna i korrosivitetsklass C2 M, men kan också fås i högre klass.