Aluminium-zink FA

(även benämnt som: aluminiumzink, aluminum zinc, zinkaluminium, zinc aluminium, aluzink, aluzinc, zinkalu, aluminium, zink,)

Beskrivning

Aluminium-zink är en stålplåt med aluminium-zink-beläggning som kan användas upp till korrosivitetsklass C4. Information om korrosivitetsklasser finns i tabellen på nästa sida. Metallbeläggningen består av 55 % aluminium, 43,4 % zink och 1,6 % kiseldioxid (viktprocent). Beläggningens vikt är 185 g/m² och dubbelsida och har beteck-ningen AZ185. Skiktet med aluminium-zink är 25 μm (0,025 mm) tjockt per sida på en AZ185-produkt. Ytan är behandlad med anti-fingerprintskydd för att förhindra missfärgning under hantering och underlätta formningen.

Ytan är inledningsvis glansig och rosmönstrad, men efter att ha varit utomhus en tid blir den gråaktig och matt. Rosmönstret kan variera mellan fram- och baksida och mellan olika rullar. Materialet kan också mörkna ojämnt efter gnuggning på grund av den aluminium som ingår i metallbeläggningen. 

Aluminium-zink finns tillgänglig i FA-kvalitet, vilket innebär DX51. Materialet i FA-kvalitet kan användas för beslag och andra detaljer där inga täta falser krävs. ​​