Slitssax

Beskrivning

För urklipp av spår, underlättar bockning av plåt. Behöver ej förborras i Titanzink (Rheinzink, Vmzink ).

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

Produkt:
Dimension:
Korrosivitetsklass:
Bits/hylsa
FB11
6,3 x 19
C2-C3
8 mm
FB12
6,3 x 25
C1-C2
8 mm
FB16
6,3 x 75
C1-C2
8 mm
FB20
6,3 x 100
C1-C2
8 mm
FB24
6,3 x 150
C1-C2
8 mm / 3/8”
FB25
6,3 x 175
C1-C2
8 mm / 3/8”