Isolersax

Beskrivning

Isolersax för klippning av isoleringsmatta, med handtag av trä.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

Produkt:
Dimension:
Korrosivitetsklass:
Bits/hylsa
FB61
6,3 x 19
C4
8 mm
FB62
6,3 x 25
C4
8 mm
FB63
6,3 x 38
C4
8 mm
FB65
6,3 x 65
C4
8 mm
FB66
6,3 x 75
C4
8 mm
FB70
6,3 x 100
C4
8 mm
FB73
6,3 x 130
C4
8 mm / 3/8”
FB74
6,3 x 150
C4
8 mm / 3/8”
FB75
6,3 x 175
C4
8 mm / 3/8”
FB76
6,3 x 200
C4
8 mm / 3/8”
FB77
6,3 x 220
C4
8 mm / 3/8”
FB79
6,3 x 260
C4
8 mm / 3/8”