Isolersax

Beskrivning

Isolersax för klippning av isoleringsmatta, handtag av metall och rostfria skär.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

Produkt:
Dimension:
Korrosivitetsklass:
Bits/hylsa
FA13
6,5 x 38
C2-C3
8 mm
FA14
6,5 x 51
C2-C3
8 mm
FA15
6,5 x 64
C2-C3
8 mm
FA16
6,5 x 75
C2-C3
8 mm
FA20
6,5 x 100
C1-C2
8 mm
FA24
6,5 x 150
C1-C2
8 mm / 3/8”
FA25
6,5 x 175
C1-C2
8 mm / 3/8”