Isolersax

Beskrivning

Isolersax för klippning av isoleringsmatta, handtag av metall och rostfria skär.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

Produkt:
Dimension:
Korrosivitetsklass:
Bits/hylsa
FC50
4,8 x 16
C4
8 mm
FC52
4,8 x 25
C4
8 mm
FC53
4,8 x 38
C4
8 mm
FC54
4,8 x 51
C4
8 mm