FKASCL3 - Fasadkassett Classic med valbara bockningar

(även benämnt som: kassett, fasadkassett, fasadbeklädnad, beklädnad, fasad)

Previous Next

Bild 1/5

Beskrivning

FKASCL3 är konfigurerbar och kan beställas med färre än två bockningar, på två av sidorna. Även flänser och djupet är konfigurerbart. ​Vid beställning ange det virtuella täckande måttet.


Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.