FR

Beskrivning

Galler med filter är avsedda att installeras i väggar i rum där extra ren luft krävs (datorcentraler, bibliotek, rena rum osv.). Används främst till frånluft från rummet.

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.