FTMU

Beskrivning

Användning

Monitorn är lämplig för mätning av luftflöde och tempera- tur. Kommunikation upprättas via analog eller digital signal med Modbus.

Man kan även ansluta trådlöst till Monitor via Bluetooth.

Konstruktion

Mätenheten består av en givarkropp med Lindab Safe-tätningar.

Två flödesgivare är monterade på givarkroppen och anslutna till en displayenhet. Displayenheten är monterad ovanpå en hylla på givarkroppen.