Industrisax

Beskrivning

För klippning av tyg, papp, isolermaterial, läder etc.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

Produkt:
Dimension:
Borrkapacitet:
Korrosivitetsklass:
G39
4,8 x 60
2 x 1,25
C3
G40
4,8 x 80
2 x 1,25
C3
G41
4,8 x 100
2 x 1,25
C3
G42
4,8 x 130
2 x 1,25
C3
G43
4,8 x 150
2 x 1,25
C3
G44
4,8 x 170
2 x 1,25
C3
G45
4,8 x 190
2 x 1,25
C3