Gejderdon

Beskrivning

For anvandning tillsammans med borrhammare for indrivning av gejderlist.

Faste SDS+.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.