GS23

Previous Next

Bild 1/3

Beskrivning

GS23 är ett kvadratiskt don med aluminiumraster. GS23 används för frånluft.
GS23-V kan med fördel monteras i tryckfördelningslåda typ MB för att få stabil tillströmning till donet och möjlighet till individuell injustering.
Spjällalternativ B-E är ett unik linjärt konspjäll som kan användas och injusteras i hela flödesområdet (0-100%), vilket medför att ett högt tryckfall kan användas för injustering utan att skapa några problem med höga ljudalstringar.
Spjällalternativ E är ett blad/vridspjäll för tilluft. Denna används med fördel i applikationer där injusteringstrycket är lågt i tryckfördelningslådan..

 • Hög kapacitet
 • Tryckfördelningslåda med flera olika spjällalternativ

3 Mjukvaror

 • CADvent plug-in för MagiCAD

  CADvent plug-in gör det möjligt att skapa en produktionsmodell likt CADvent, som kan hantera rätt kanallängder, byggmått på kanaldetaljer, nipplar, muffar, flänsar, positionnumrering och inte minst materiallistor.

 • DIMcomfort

  DIMcomfort är baserad på Lindabs till- och frånluftssortiment och ger beräkning och dimensionering av don baserad på de angivna kraven.

 • lindQST

  Lindab Quick Selection Tool är ett snabbt, lättanvänt och flexibelt onlineverktyg för ditt dagliga arbete.

  Gå till lindQST