Hörselpropp 3M Bygel

Beskrivning

3M™ E-A-R™ E-A-R Caps™ Hörselpropp med bygel EC-01-000 är en av de lättaste bygelförsedda hörselpropparna på marknaden. Skyddar hela dagen vid bullerutsatt arbete och är idealiskt som engångsskydd för besökare på fabriken.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.