HTI - Högprofil Tätskikt Isolerad med BPI-vägg

Previous Next

Bild 1/4

Beskrivning

Exempel på isolerad byggnad med taktyp HTI och BPI-vägg. Här med stålstomme, fribärande LTP115 med diffusionsspärr, hård isolering och sedan tätskikt i papp eller duk. Vägg av typ BPI som är klädd med LVV30.
 
A. Stålstomme
B. Bärande högprofil
C. Diffusionsspärr
D. Isolering
E. Krönbalk
F. Tätskikt