Kilstomme

Beskrivning

Lindab levererar bärande konstruktioner av lackerade, SBS-godkända stålstommar, för hallar i obegränsade längder och med stora spännvidder. Normalt levereras stommarna i korrosivitetsklass C2 M, men kan också fås i högre klass. Vår standardstomme är en 2-ledsram, s.k. kilstomme. Kilstommen kan levereras utan kil på benen när så önskas.