LBSR

Beskrivning

Används vid förskjutningar av kanalsystemet t ex vid korsande kanaler.

Förses med skarvprofil typ LS i båda ändar och är förstyvad med trapetskorrugeringar.

För att LBSR skall bibehålla sin tvärsnittsarea och ej strypa luftflödet, krävs det ett visst förhållande mellan a-måttet, fallet f samt längden l. Därför är dessa standardlängder och standardfall framtagna.

1 Mjukvara

  • CADvent plug-in för MagiCAD

    CADvent plug-in gör det möjligt att skapa en produktionsmodell likt CADvent, som kan hantera rätt kanallängder, byggmått på kanaldetaljer, nipplar, muffar, flänsar, positionnumrering och inte minst materiallistor.