LCF

Beskrivning

LCF är ett luftdon med cirkulär operforerad frontplatta för frihängande installation.

LCF passar bra för horisontell tillförsel av kyld luft. Den klarar av både höga luftflöden och låga luftflöden med hög undertemperatur utan risk för drag.

LCF har ett unikt linjärt konspjäll som gör det möjligt att reglera i hela luftflödesområdet (0–100 %) och som medger balansering med högt tryckfall över enheten (upp till 200 Pa) med låg ljudnivå.

Spjällets utformning ger korrekta och tillförlitliga mätresultat.

LCF har läsbar K-värdeskala och kan förjusteras innan slutgiltig finjustering.

 • Lämplig i ett brett luftflödesområde med hög undertemperatur
 • Unikt linjärt konspjäll
 • Upp till 200 Pa med låg ljudnivå
 • Korrekta och tillförlitliga mätresultat för flöde

3 Mjukvaror

 • CADvent plug-in för MagiCAD

  CADvent plug-in gör det möjligt att skapa en produktionsmodell likt CADvent, som kan hantera rätt kanallängder, byggmått på kanaldetaljer, nipplar, muffar, flänsar, positionnumrering och inte minst materiallistor.

 • DIMcomfort

  DIMcomfort är baserad på Lindabs till- och frånluftssortiment och ger beräkning och dimensionering av don baserad på de angivna kraven.

 • lindQST

  Lindab Quick Selection Tool är ett snabbt, lättanvänt och flexibelt onlineverktyg för ditt dagliga arbete.

  Gå till lindQST