LDR

Beskrivning

Dimensionsförändring används vid övergångar mellan olika kanaldimensioner. Den större dimensionen kan fås för-
skjuten enligt de kodade skisserna.

Dimensionsförändringen förses med skarvprofil typ LS i båda ändar och är förstyvad med trapetskorrugeringar.

Måtten e och h anges bara vid alternativ 6. Negativt värde på t ex e, anger att e ligger utanför sidan a.

1 Mjukvara

  • CADvent plug-in för MagiCAD

    CADvent plug-in gör det möjligt att skapa en produktionsmodell likt CADvent, som kan hantera rätt kanallängder, byggmått på kanaldetaljer, nipplar, muffar, flänsar, positionnumrering och inte minst materiallistor.