Lindabpanna (LPA, LPE)

(även benämnt som: LPA, LPE, taksäkerhet)

Previous Next
  • Infästning av infästningsplåt IFPLA, IFPLE.
  • IFLPA, IFLPE
  • För montage med UNIK (snörasskydd, takbrygga mm) montera UNIK samtidigt som IFLPA/IFLPA.
  • Om TSK skall användas (takstege eller takbrygga), montera den på STKIF först.
  • Sätt STKIF på en profiltopp på plåten minst 200 mm från plåtkanten. Fäst STKIF med medföljande skruvar.
  • Om HSN skall användas (med SNÖ), monteras den på IFLPA/IFLPE först.

Bild 1/6

Beskrivning

​Infästningsplåten gör det enkelt att montera säkerhetsutrustning för tak på alla typer av profilerat plåttak. Monteringen görs helt och håller från takets utsida.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.