LRLB

Beskrivning

Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd.

Isoleringsmaterialet är utvecklat för goda ljudegenskaper, låg vikt och rensbarhet samt uppfyller krav för brandteknisk klass som obrännbar basskiva med ytskiktsklass 1 för temperaturer mellan –30 till 50 °C och krav för emissioner och mikroorganismer enligt BBR.

LRLB uppfyller krav enligt täthetsklass C.

LRLB levereras försedd med skarvprofil typ LS.

Observera att vid val av invändig brandskyddsisolering så minskas den fria arean i ljuddämparen vilket leder till högre tryckfall.