Mataki Haloten Fotplåtsremsa

Beskrivning

Mataki Haloten® Fotplåtsremsa säkerställer att det blir ett vattentätt montage kring fotplåten tack vare den självklistrande ytan. Bredden 330 mm är anpassad efter marknadens fotplåtar.
 
Användningsområde
Mataki Haloten® Fotplåtsremsa används under fotplåt för att skydda underliggande träkonstruktion från kondenserande fukt från fotplåten. Den klistrande ytan säkerställer ett vattentätt montage då den klistrar ihop med fotplåten och underlagstäckningen för att undvika att vatten kryper upp bakvägen, ovan fotplåten till råsponten/skivmaterialet. Haloten® Fotplåtsremsa har en stomme av polyester och är inte svetsbar.
Format 0,33×25 meter
Vikt: 8,25 kg/rulle (1000 gr/m²)
Öppentid: 2 månader

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.