Mataki Haloten STEEL

Beskrivning

Mataki Haloten® STEEL är en underlagstäckning med många unika fördelar för dig som beställare, montör och konstruktör. Haloten® STEEL kan användas ned till 3° taklutning och har tack vare en UV-stabil yta en öppentid på hela 12 månader som gör att ditt takarbete blir flexibelt. Haloten® STEEL har en unik utformning av överlappskanterna där de flyter ihop och ger planplåten det plana utséendet man önskar. Mataki Haloten® STEEL lämpar sig även för ofalsade takpannor tack vare en UV-stabila yta, vilket bidrar till ett vattentätt tak med ett långt liv. 

Användningsområde
Mataki Haloten® Steel är framförallt avsedd att användas som vattenavledande underlagstäckning under plan plåt och ofalsade takpannor. Produkten läggs på spikbart underlag av råspont eller skivmaterial. Minsta taklutning är 3° förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar.
 
Produktegenskaper
Med en vikt på 1800 gr/m², en stomme av polyester och med en högkvalitativ SBS-modifierad bitumenblandning ger Haloten STEEL ett vattentätt montage kring klammerinfästningarna. Vintertid är produkten mjuk och följsam. Produkten svarar till kraven enligt AMA Hus, JSC.61, vattenavledande skikt av duk på träunderlag.
Format: 1×12 m
Vikt: 21,6 kg/rulle (1800 gr/m²)
Lägsta taklutning: 3°
Öppentid: 12 månader
Garanti: Produktgaranti 30 år och Vattentät garanti 30 år

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.