Mataki MB 380

Beskrivning

Mataki MB 380 Underlagsduk är en lätt underlagstäckning med stor flexibilitet vad gäller infästning och användning. Ytvikten är 700 g/m2. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning (JSC.61 AMA Hus) eller genomtrampningssäkert underlagstak (JSC.65 AMA Hus). Mataki MB 380 har en stomme av polyester.
 
Egenskaper
Minsta taklutning: 6° (på råspont), 14° (underlagstak frihängande med infästning på takstolarna)
Användningsområde: Vattenavledande skikt under byggtiden och under byggnadens bruksskede.
Format: 1×30 meter
Vikt: ca 21 kg rulle (700 g/m²)
Lägsta taklutning: 6°
Öppentid: 3 månader
Garanti: Produktgaranti 30 år

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.