Mataki specialklister

Previous Next

Bild 1/2

Beskrivning

Bitumenklister för skarvar i yt- eller underlagspapp. När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta och är enkelt att använda. Klistret fungerar också utmärkt att reparera hål och sprickor i papptaket.

Egenskaper och användning
Åtgång: Normal åtgång ca 1 liter per rulle (10m) ytpapp inklusive ev. tvärskarvar.
Användningsområde: klistring av skarvar i yt- eller underlagspapp av bitumen
Förpackningsalternativ:1 och 5 liters förpackningar samt i 310 ml tub.

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.