MG

Beskrivning

Utförd av ett speciellt flexibelt 2-komponents­gummi, som är integrerat med en 1 mm aluminiumplatta.

Används för avtätning av klimatskärmen till alla sorts rör och kanaler, vilka passerar igenom fuktspärr eller undertak.

Kan användas såväl i nock som på den lutande takytan.

You will also find screwholes (3) ready for fixed roofing underlay, concrete floor or floor structures.

Skruvhålen (3) kan användas vid t.ex. montage i betong eller andra gjutna underlag.

En särskild monteringsanvisning finns för denna produkt.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.