PC410

Beskrivning

Mätaren PC410 är mycket mångsidig. Bland dess många egenskaper finns en unik förmåga att hantera inställningen av ventiler och spjäll med variabel k-faktor. Detta förenklar väldigt mycket injusteringen av ventilationssystem. Mätaren är alltså mycket lämplig att använda tillsammans med Lindabs MBB-låda.