UTGÅTT - Pilot

Beskrivning

OLD PRODUCT

Pilot kan användas för kyla, värme och ventilation. Ventiler, ställdon, Regula Secura, Regula Combi och Regula Connect kan byggas in i Pilot.

Pilot bygger på induktionsprincipen. Ventilationsluft släpps ut genom en spalt i en divergerande zon och därmed skapas ett lågt statiskt tryck. Det låga trycket gör att varm rumsluft sugs mot ventilationsluften genom batterierna. Den varma rumsluftsmängden är 4-5 gånger så stor som ventilationsluften. Luften kyls när den passerar genom lamellbatteriet, som består av aluminiumlameller med kopparrör där kallt vatten passerar. Rummets värme upptas genom aluminiumlamellerna och förs över i vattenkretsen genom kopparröret och vidare till en central kylmaskin.

 • Unik JetGap-teknologi
 • Enkel anpassning efter nya förutsättningar
 • Solfjäderformat inblåsningsmönster
 • Euroventcertifierad

4 Mjukvaror

 • CADvent plug-in för MagiCAD

  CADvent plug-in gör det möjligt att skapa en produktionsmodell likt CADvent, som kan hantera rätt kanallängder, byggmått på kanaldetaljer, nipplar, muffar, flänsar, positionnumrering och inte minst materiallistor.

 • DIMcomfort

  DIMcomfort är baserad på Lindabs till- och frånluftssortiment och ger beräkning och dimensionering av don baserad på de angivna kraven.

 • lindQST

  Lindab Quick Selection Tool är ett snabbt, lättanvänt och flexibelt onlineverktyg för ditt dagliga arbete.

  Gå till lindQST

 • TEKNOsim

  TEKNOsim 6.0 är ett snabbt och lättanvänt simuleringsprogram för effektbehov och inomhusklimat. Det kan användas för att beräkna kyl- och värmeeffekter i byggnader, överhettningstimmar och PPD-index samt årlig energianvändning för uppvärmning och kyla. TEKNOsim är fabrikantoberoende och du kan lita på resultaten. Programmet används i alla led ända från tidiga projekteringsskeden.