UTGÅTT - Pilot

Beskrivning

OLD PRODUCT

Pilot kan användas för kyla, värme och ventilation. Ventiler, ställdon, Regula Secura, Regula Combi och Regula Connect kan byggas in i Pilot.

Pilot bygger på induktionsprincipen. Ventilationsluft släpps ut genom en spalt i en divergerande zon och därmed skapas ett lågt statiskt tryck. Det låga trycket gör att varm rumsluft sugs mot ventilationsluften genom batterierna. Den varma rumsluftsmängden är 4-5 gånger så stor som ventilationsluften. Luften kyls när den passerar genom lamellbatteriet, som består av aluminiumlameller med kopparrör där kallt vatten passerar. Rummets värme upptas genom aluminiumlamellerna och förs över i vattenkretsen genom kopparröret och vidare till en central kylmaskin.

 • Unik JetGap-teknologi
 • Enkel anpassning efter nya förutsättningar
 • Solfjäderformat inblåsningsmönster
 • Euroventcertifierad

4 Mjukvaror

 • CADvent plug-in för MagiCAD

  CADvent plug-in gör det möjligt att skapa en produktionsmodell likt CADvent, som kan hantera rätt kanallängder, byggmått på kanaldetaljer, nipplar, muffar, flänsar, positionnumrering och inte minst materiallistor.

 • DIMcomfort

  DIMcomfort är baserad på Lindabs till- och frånluftssortiment och ger beräkning och dimensionering av don baserad på de angivna kraven.

 • lindQST

  Lindab Quick Selection Tool är ett snabbt, lättanvänt och flexibelt onlineverktyg för ditt dagliga arbete.

  Gå till lindQST

 • TEKNOsim

  TEKNOsim 5.0 är programmet för lätthanterlig, snabb och tillförlitlig klimatsimulering. Det är enkelt att använda och ger dig överskådliga resultat. Du ser lätt konsekvenserna av olika parametrar. TEKNOsim är fabrikantoberoende och du kan lita på resultaten. Programmet används i alla led ända från tidiga projekteringsskeden.