Plafond

Beskrivning

Plafond’s funktion bygger på induktionsprincipen. Genom att ventilationsluft med visst dynamiskt tryck släpps ut genom specialformade dysor i en divergerande zon skapas ett lågt statiskt tryck. Detta låga tryck gör att varm rumsluft sugs mot ventilationsluften genom batteriet. Den varma rumsluftsmängden är 4-5 ggr så stor som ventilationsluften. Luften kyls när den passerar genom lamellbatteriet som består av aluminiumflänsar med kopparkanaler där kallt vatten passerar. Rummets värme upptas således genom aluminiumlamellerna och förs över i vattenkretsen genom kopparröret och vidare till en central kylmaskin.

4 Mjukvaror

 • CADvent plug-in för MagiCAD

  CADvent plug-in gör det möjligt att skapa en produktionsmodell likt CADvent, som kan hantera rätt kanallängder, byggmått på kanaldetaljer, nipplar, muffar, flänsar, positionnumrering och inte minst materiallistor.

 • DIMcomfort

  DIMcomfort är baserad på Lindabs till- och frånluftssortiment och ger beräkning och dimensionering av don baserad på de angivna kraven.

 • lindQST

  Lindab Quick Selection Tool är ett snabbt, lättanvänt och flexibelt onlineverktyg för ditt dagliga arbete.

  Gå till lindQST

 • TEKNOsim

  TEKNOsim 5.0 är programmet för lätthanterlig, snabb och tillförlitlig klimatsimulering. Det är enkelt att använda och ger dig överskådliga resultat. Du ser lätt konsekvenserna av olika parametrar. TEKNOsim är fabrikantoberoende och du kan lita på resultaten. Programmet används i alla led ända från tidiga projekteringsskeden.