PSDRU

Beskrivning

Rensbart injusteringsspjäll

Uppbyggt av en renslucka KCU med påmonterat spjällblad av DRU-typ samt ett påstick PSU i vars avgrening rensluckan fixeras.

Avgreningen är försedd med tätning av Safe-typ.

Tack vare möjligheten att enkelt kunna demontera rensluckan tillsammans med spjället kan man lätt inspektera och rensa ventilationssystemet. Den ursprungliga tryckbalansen i systemet rubbas inte vid demontering eftersom spjällblad och renslucka behåller den inbördes fixering de fick vid injusteringen.

Spjället kan med fördel användas för att komplettera befintliga ventilationssystem.

Ø 100–400 uppfyller tryckklass A i stängt läge.

En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.