Radonbrunn

Beskrivning

För fastigheter på luftgenomsläpplig mark. Ger en effektiv lösning för att sänka
lufttrycket i marken och förhindra att radon kommer in i fastigheten.

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

​Art nr ​Benämning ​Dim
​707305 ​Radonbrunn ​400