Rumstermostat 0-30 °C

Beskrivning

TM 1 är en enstegstermostat. TM 1 har alternerande relä för antingen värmning
eller kylning. När termostaten har intern givare bör den placeras 1,5 m
över golvet. Temperaturområdet är 0-30 °C.

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

​Art nr ​Benämning
​701095 ​Rumstermostat