Profil- och ritsverktyg

Beskrivning

Används vid profilering av beslag vid skorstenar och kupor.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

SD11, SE11 - SE12, SE14

Borrkapacitet: 2 x 0,9

Korrosivitetsklass: C4

 

SE13, SE15

Borrkapacitet: 3

Korrosivitetsklass: