SKPTR

Beskrivning

Pneumatiskt avstängningsspjäll med transferkoppling

Spjället uppfyller kraven för täthetsklass 4 vid tryckklass C.

Spjället uppfyller kraven för täthetsklass C endast i helt stängt eller helt öppet läge.

Tryckluftscylinder med påmonterad styrventil ingår.

En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.

SPZZ klämskydd finns att beställa som tillbehör till dimension 80–200.