SLRA

Beskrivning

SLRA baffeln är grunden i ljuddämparserien Aerodim™.

SLRA tillverkas av en ram av galvaniserad plåt och absorbtionsmaterial av typen Lindtec™. Lindtec™ ytskicktet är lätt att göra rent och förhindrar medryckning av fibrer.

SLRA har på grund av sin aerodynamiska utformning ett lågt tryckfall samt låg egenljudalstring. SLRA baffeln levereras i 200 mm bredd. SLRA levereras även i andra längder och kan monteras med andra baffelavstånd än de som visas i tabellerna.

För att beräkna tryckfall mm, titta under ljuddämparen SLRS eller använd DIMsilencer där spaltbredden kan optimeras för bästa tänkbara prestanda.

Vidstående data gäller för nämnd spaltbredd mellan bafflarna och med de möjliga ljuddämparbredder som anges under respektive tabell. Höjden på ljuddämparen påverkar inte ljuddämpningen.