SLRU

Beskrivning

Avsedd att monteras på bjälklag för samling av eller fördelning till underifrån anslutande kanaler. Antalet kanaler för respektive storlek framgår av tabell.

Samlings- eller fördelningslådan är invändigt isolerad med 50 eller 100 mm brandskyddsisolering. Isoleringen är skyddad av perforerad stålplåt mot skador vid rensning.

Lådan är försedd med ett enkelt avtagbart lock.

Lådan i sig uppfyller inte kraven för täthetsklass D.

På begäran kan andra dimensioner tillverkas.**

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.