SRH

Beskrivning

SRH är ett bärhandtag, som väsentligt underlättar att
manuellt flytta cirkulära ventilationskanaler på byggarbetsplatsen.

Handtaget passar i kanaler Ø 315–1250, men det är lämpligt att begränsa dess användning till storlekarna Ø 400–800. Man bör inte överskrida den av Arbetsmiljöverket rekommenderade maximala bärvikten om 25 kg per person.

En person i vardera röränden använder var sitt handtag.

Vikt: 2,0 kg

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.