Stativsystem

Previous Next

Bild 1/2

Beskrivning

Bestående av fyrkantsrör samt ett antal detaljer med vilkas hjälp en mängd
olika konstruktioner kan åstadkommas. Stativsystemet är tillverkat av fyrkantsrör
enligt DIN 2395 och av material enligt SIS 1312.
 
Stativrören är av förzinkat material (sendzimir Ffzv) och detaljerna är blankförzinkade
(fzb).
 
Belastningsdiagrammet anger maximalt tillåten belastning med avseende på
böjkänning och tar inte hänsyn till nedböjning. Diagrammet anger maximalt tilllåten
belastning för olika avstånd mellan stödben, utan att gränsbelastning
enligt stålbyggnadsnorm, StBK-N1 statisk last överskrids. Belastningsdiagrammet
gäller för varje horisontellt rör med tillhörande stöd och förutsatt att
inga sidokrafter förekommer.
 
 

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

​Art nr ​Benämning ​Tj ​Dim ​Längd ​Utförande
540400​ Stativrör​ 1,5​ 35×35​ 3000​ Ffzv​
540401​ Stativrör​ 2,0​ 45×45​ 3000​ Ffzv​
540405​ Hörnstycke​ 2,0​ 40×40​ fzb​
540406​ Hörnstycke​ 1,5​ 50×50​ fzb​
540408​ T-stycke 45 grader​ 2,0​ 40×40​ fzb​
540410​ T-stycke 90 grader​ 2,0​ 40×40​ fzb​
540411​ T-stycke 90 grader​ 1,5​ 50×50​ fzb​
540415​ Stödfot​ 2,0​ 40×40​ fzb​
540417​ Mellanstycke​ 2,0​ 40×40​ fzb​
540416​ Stödfot​ 1,5​ 50×50​ fzb​
540420​ Väggfäste​ 2,0​ 40×40​ fzb​
540421​ Väggfäste​ 2,0​ 50×50​ fzb​
540429​ Skarvstycke​ 2,0​ 40×40​ 250​ fzb​
540430​ Vinkel 90/utv​ 2,0​ 40×40​ fzb​
540434​ Vinkel 90/utv​ 2,0​ 50x50​ fzb​
540435​ Vinkel 45/utv​ 2,0​ 40×40​ fzb​
540424​ Rörskydd utv​ 1,5​ 30x30​ plast​
540425​ Rörskydd inv​ 1,5​ 35×35​ plast​
540426​ Rörskydd utv​ 1,5​ 35×35​ plast​
540427​ Rörskydd inv​ 2,0​ 40×40​ plast​
540428​ Rörskydd utv​ 2,0​ 40×40​ plast​
540431​ Rörskydd inv​ 1,5​ 50×50​ plast​
540432​ Rörskydd utv​ 1,5​ 50×50​ plast​